"Kaakfysiotherapie" in gewoon Nederlands   

Orofaciaal Middendreef is een op moderne leest gespecialiseerde fysio-manuele therapie praktijk, gericht op de kaak fysiotherapie. De fysiotherapie praktijk ligt in het hart van de stad vlakbij het station, in het gebouw waar ook de kaakchirurgie van Lelystad id gevestigd 

 

Uw orofaciale fysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die uitgebreid geschoold is in houdings- en bewegingsproblemen in het hoofd-, hals- en kaakgebied. In de volksmond worden wij  vaak aangeduid als de kaakfysiotherapeut; een term die de lading maar voor een deel dekt, want wij behandelen ook problemen in hals, nek en hoofd. 

Meestal moeten wij ook kijken naar gewoonten die er mogelijk toe bijgedragen hebben dat de klachten hebben kunnen ontstaan of dat u ze onderhoudt ( Habit Reversal technieken). Vaak bent u zich niet bewust van deze gewoontes. Door hier bewust van te worden met ons advies en begeleiding kan de kaakfysiotherapeut u helpen met het afleren van deze gewoontes. Voorbeelden hiervan zijn het klemmen van kiezen, tongpersen en tandenknarsen.

 

Er wordt in deze orofaciale fysiotherapie  ook behandeld met elementen uit de manueel therapie, fysiotherapie, Mckenzie approach, kinetic control, neurodynamics, triggerpoint therapie, dry needling en oefentherapie. Elke patiënt heeft een eigen aanpak nodig op basis van een uitgebreide intake waarbij het soms noodzakelijk is verder onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak van het probleem door huisarts of specialist.

Ruim 21% van de Nederlandse bevolking heeft wel eens last van genoemde kaakproblemen, slechts 2-3 % zoekt hulp.

 

Rating: 2.75 sterren
4 stemmen