Afhankelijk per verzekeraar- LET  OP - Wij hebben nog geen contract met CZ, voor patient met CZ hebben wij een speciale regeling en tarief. Voor informatie hierover kan u het beste telefonisch contact met ons zoeken.  

Particulier Tarief:

Zitting fysiotherapie  €34,00 

Zitting fysiotherapie aan huis  €44,00 

Zitting manuele therapie €44,00 

Zitting manuele therapie aan huis  €54,00 

Screening  €14,00 

Intake en onderzoek na screening €44,00 

Intake en onderzoek na verwijzing  €43,00 

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €54,00 

Eenmalig consult + verslaglegging fysiotherapie €54,00 

Eenmalig consult + verslaglegging fysiotherapie aan huis €64,00 

Niet nagekomen afspraak/ Te laat afgemeld  €30,00 

Rapportage verslag fysiotherapie €50,00