Afhankelijk per verzekeraar

Indien particulier tarief: 

Zitting fysiotherapie € 28,60

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag € 36,10

Zitting manuele therapie € 37,50

Zitting manuele therapie inclusief € 45,00

Lange zitting voor complexe problematiek € 40,00

Lange zitting voor complexe problematiek aan huis € 49,25

Screening € 9,50

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie €  38,50

Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie € 35,00